Med anledning av rådande coronasituation har vi begränsat antalet kanoter för uthyrning med övernattning till 25.